Bieg po “dyszkę” dla Rodziny

Bieg po "dyszkę" dla Rodziny Zachęcamy do udziału w Biegu po “dyszkę” dla Rodziny, który odbędzie się 1 maja 2014 o godz. 17.00 w Jemielnicy. Organizatorami biegu są:
  • Parafia Jemielnica
  • Gmina Jemielnica
  • Nadleśnictwo Zawadzkie
Każdy uczestnik przyczynia się do przekazania “dyszki” (10 zł) z puli sponsorskiej na rzecz Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia.        

Regulamin

I. Cel imprezy 1. Obchody III Diecezjalnego Święta Rodziny oraz Jarmarku Cysterskiego. 2. Wsparcie Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia z siedzibą w Opolu 3. Uwrażliwienie na potrzeby osób będących w potrzebie. 4. Integracja we wspólnocie parafialnej i nie tylko. 5. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. II. Organizatorzy 1. Parafia Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy 2. Gmina Jemielnica 3. Nadleśnictwo Zawadzkie III. Termin i miejsce 1. Bieg odbędzie się 1 maja 2014 r. o godz. 17.00. 2. Biegać będziemy wokół stawu przy kościele parafialnym w Jemielnicy. 3. Dystans jednego okrążenia to ok. 600 m. IV. Zasady akcji <„dyszka” dla rodziny> 1. Każdy uczestnik przez przebiegnięcie jednego okrążenia przyczynia się do przekazania z puli sponsorowanej „dyszki” (10 zł) na rzecz Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia. 2. W biegu mogą brać udział zarówno rodziny jak i biegacze indywidualni. Rodzina może biegać w sztafecie (w rodzinie łatwiej :)). 3. Zaliczenie okrążenia będzie potwierdzane przez naklejenie naklejki na odpowiednią planszę. Szczegóły przed rozpoczęciem biegu. 4. Pula sponsorowana składa się z dowolnych ofiar przekazanych przez osoby pragnące wspomóc to dzieło. 5. Liczba uczestników będzie zależała od wysokości puli sponsorowanej. 6. O zamknięciu listy poinformujemy na stronie: www.facebook.com/sztafetarodzinna V. Warunki uczestnictwa 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb biegu. 2. Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną – e-mail: jostrowski78@gmail.com lub tel.: 77/5432552 3. W przypadku osoby niepełnoletniej biegającej indywidualnie potrzebna jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów: załącznik 4. Rejestracja zawodników rozpocznie się 1 maja o godz. 16.30. w altance przy stawie.   Wszelkie zapytania proszę kierować na adres: jostrowski78@gmail.com
logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA