Podyplomowe Studium Coachingu Duchowości Rodzinnej i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH PRZY WYDZIALE TEOLOGICZNYM UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Tryb studiów: niestacjonarne Czas trwania studiów: 3 semestry Czas trwania: 450 godzin Kierownik studiów: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz Opłata: 200 (dwieście) zł za każdy semestr Zapisy przyjmuje DZIEKANAT WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UO tel. 77 442 37 67 Rozmowa kwalifikacyjna:  26.09.2012 – 17 godz.

Adresaci: Studium przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych (co najmniej licencjat), którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy z obszaru szeroko pojętej problematyki rodzinnej i zdobyciem umiejętności z zakresu: gospodarowania zasobami ludzkimi, aktywizowania środowiska lokalnego, promocji wartości rodzinnych oraz obsługi projektów samorządowych i unijnych. Celem studiów o specjalności Coaching odpowiedzialnego rodzicielstwa jest przygotowanie absolwentów do pracy w poradniach rodzinnych oraz prowadzenia szkoły rodziców.
 Druga specjalność Coaching duchowości rodzinnej przygotowuje znawców duchowości ruchów rodzinnych, specjalistów z zakresu pisania i realizacji projektów oraz pozyskiwania środków na działania prorodzinne w swoich środowiskach lokalnych. W trakcie studiów po spełnieniu wymogów egzaminacyjnych jest możliwość uzyskania certyfikatu z zakresu Naturalnego Planowania Rodziny oraz Asystenta Rodzinnego. Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych Coachingu duchowości rodzinnej i odpowiedzialnego rodzicielstwa otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych po uzyskaniu zaliczenia z przedmiotów objętych programem studiów oraz złożeniu stosownego egzaminu. Studia podyplomowe w dziedzinie Coachingu duchowości rodzinnej i odpowiedzialnego rodzicielstwa ukierunkowane są w ramach specjalności Coachingu odpowiedzialnego rodzicielstwa na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności umożliwiających podjęcie pracy w poradniach rodzinnych (szczególnie przyparafialnych) jako nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) oraz prowadzenia szkoły dla rodziców. W ramach drugiej specjalności Coachingu duchowości rodzinnej uzyska wiedzę i umiejętności wspierania różnych ruchów i stowarzyszeń poprzez szeroką znajomość ich celów i sposobów działania. Uzyska on także praktyczną umiejętność tworzenia i realizacji projektów dla pozyskiwania środków finansowych na różne działania prorodzinne w swoich środowiskach lokalnych (także wspólnotach parafialnych) Od absolwenta oczekuje się, iż w toku studiów oprócz niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych przyjmie on określoną postawę, którą określić będzie można jako wzorzec osobowościowy godny uznania i naśladowania dla zachowań prorodzinnych i prolife. Zajęcia w I semestrze 2012/13 odbywać się będą w następujące soboty: 06.10.; 13.10.; 20.10.; 03.11.; 09-11.11. – warsztaty wyjazdowe dla specjalności coaching duchowości małżeńskiej; 17.11.; 24.11.; 30.11. – 02.12. – warsztaty wyjazdowe dla specjalności coaching odpowiedzialnego rodzicielstwa; 08.12.; 15.12.; 22.12.; 05.01.2013; 12.01.2013; 19.01.2013.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA