“Zniewoleni działaniem. Nowe uzależnienia jako wyzwanie” – konferencja naukowo-edukacyjna