Komunikat Biskupa Opolskiego o zbiórce ofiar na Fundusz Ochrony Życia

Jezus Chrystus poprzez przyjście na świat w ludzkiej naturze utożsamia się z każdym człowiekiem, naszymi bliźnimi i poucza by w nich rozpoznawać swą obecność – taką samą jak w Eucharystii. W wymiarze diecezjalnym jedną z licznych odpowiedzi na słowa Jezusa „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,49) są prowadzone od 24 lat dzieła Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia. Czytaj dalej

Konferencja “Świat bez FAS” – relacja

7 grudnia 2017 w Sali im. Karola Musioła odbyła się konferencja naukowo-metodyczna „Świat bez FAS”, którą zorganizowała nasza Fundacja. Patronatu honorowego nad tym przedsięwzięciem udzielił Rzecznik Praw Dziecka, a także Prezydent Miasta Opola oraz Opolski Kurator Oświaty. Czytaj dalej

Święty Mikołaj w Domu Matki i Dziecka

6 grudnia jest dniem, w którym dominuje oczekiwanie na wizytę szczególnego gościa. Dzieci niecierpliwią się i dopytują kiedy nastąpi to szczególne spotkanie, które zdarza się przecież tylko raz w roku. Nie inaczej było i w naszym Domu Matki i Dziecka – z wielkim napięciem i radością powitaliśmy Świętego Mikołaja! Czytaj dalej

Linia Życia – kampania społeczno-informacyjna

Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy realizuje projekt „Linia Życia – kampania społeczno-informacyjna”, który potrwa do 31.12.2017 roku.

„Linia Życia” stanowi kompleksowe działanie, w ramach którego pragniemy wspierać matki niewydolne społecznie i wychowawczo, poprzez pomoc psychologiczno-pedagogiczną, ale również prawną, a nawet duchową. Naszymi beneficjentkami będą m.in. kobiety w ciąży oraz pacjentki oddziałów ginekologiczno położniczych, które w sytuacji, gdy nie chcą bądź z różnych przyczyn nie mogą podjąć się opieki nad swoim nowonarodzonym dzieckiem, będą mogły w bezpieczny i dyskretny sposób powierzyć je instytucji, która znajdzie dla niego nową rodzinę.

Czytaj dalej

Pomoc neurologopedyczna – nowy projekt w naszym Ośrodku

Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy wspiera osoby, które przysposobiły dziecko, organizuje pomoc i wsparcie dla dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych, poprzez bezpłatne poradnictwo i terapię u specjalistów: psychologa dziecięcego, pedagoga, logopedy, neurologopedy. Sukcesywnie zakupujemy kolejne specjalistyczne sprzęty i narzędzia diagnostyczne, dzięki którym wizyty w poradni dają jeszcze lepsze efekty. Wizyty te nie tylko pomagają dzieciom walczyć z dysfunkcjami, które często wynikają z mikrouszkodzeń wywołanych różnymi teratogenami – głównie alkoholem, ale również wspierają ich ogólny rozwój i komunikację.

Poprzez projekt pragniemy doposażyć gabinet specjalistyczny w naszym Ośrodku podnosząc poziom usług i poszerzając możliwości pracy z dziećmi, które w atrakcyjny, a równocześnie profesjonalny sposób nabywają nowych umiejętności społecznych, ćwiczą np. swoją wymowę, a także stymulują aparat mowy. Jednocześnie chcemy zapewnić, że działalność gabinetu specjalistycznego będzie kontynuowana również po zakończeniu niniejszego projektu, a zakupione sprzęty posłużą nam w kolejnych latach pracy i wspierania rozwoju dzieci.

W ramach projektu pragniemy zakupić laptop z oprogramowaniem, dzięki któremu będzie możliwa praca z beneficjentami za pomocą atrakcyjnych programów komputerowych, które nie tylko urozmaicą zajęcia, ale również podniosą poziom efektywności świadczonych przez nas usług. Jednocześnie chcemy również zakupić pomoce “papierowe”: takie jak karty do gry, karty metaforyczne, gry planszowe itd., aby jeszcze bardziej zróżnicować działania prowadzone podczas zajęć i oddziaływać na różne zmysły dziecka. Doświadczenie pokazuje, że wielość bodźców pozytywnie wpływa na kreatywność i wyobraźnię, a także pozwalają przełamać lęk przed mówieniem i wzmocnić motywację do dalszej pracy nad deficytami. Projekt zakłada również zorganizowanie 24 godzin dyżuru logopedy i neurologopedy.

Działanie potrwa do 31.12.2017 roku i zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Drodzy Wolontariusze!

Z okazji Waszego święta pragnę Wam złożyć najlepsze życzenia i podziękować za Wasz codzienny trud i starania na rzecz beneficjentów naszej Fundacji! Dzięki Wam możemy angażować się w coraz większą ilość projektów i nieustannie poszerzać zakres udzielanego przez nas wsparcia. Czytaj dalej