Darowizny

wpłaty_400x400Zostań naszym darczyńcą! Bez Państwa wsparcia pomaganie opuszczonym dzieciom, samotnym matkom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności w życiu codziennym będzie mniej skuteczne. Warto o tym pamiętać, ponieważ nigdy nie wiadomo czy my również w przyszłości nie będziemy potrzebowali pomocy. Darowizna dla Fundacji to najprostsza forma wsparcia bliźnich. Nie wymaga żadnego wysiłku, a może uczynić tak wiele dobrego. Nie zapominajmy o żyjących wśród nas zagubionych czy cierpiących, a w szczególności o dzieciach, którym pomoc finansowa i rzeczowa może stworzyć godne warunki do życia i rozwoju. Każda darowizna daje możliwość niesienia pomocy naszym podopiecznym. Jedną z form pomocy jaką mogą Państwo ofiarować naszym podopiecznym jest przekazanie darowizny pieniężnej.
Przelew krajowy Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Ul. Książąt Opolskich 19 45-005 Opole Bank: BZ WBK S.A. I O/Opole 67 1090 2138 0000 0005 5600 0551
Przelew zagraniczny Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Ul. Książąt Opolskich 19 45-005 Opole, Poland Bank: BZ WBK S.A. I O/Opole WBKPPLPP PL 67 1090 2138 0000 0005 5600 0551
 
Darowizna na rzecz Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia
Kwota: PLN