Konsultacje

poradniaKonsultacje stanowią pierwszy etap udzielania wsparcia osobie,  małżeństwu lub rodzinie poszukującej pomocy. Etap ten składa się z 1 do 3 spotkań, dzięki którym możliwe staje się głębsze rozpoznanie sygnalizowanego problemu. Gdy prowadzony w ten sposób proces doradzania zakończy się na tym etapie, przybiera wówczas postać swoistej konsultacji interwencyjnej, jednak może stać się etapem wstępnym do dłuższego procesu terapeutycznego. Spotkania konsultacyjne prowadzą wszyscy przyjmujący w Poradni specjaliści, zatem oferujemy możliwość konsultacji duszpasterskich, psychologicznych, prawnych i mediacyjnych.


Facebook Twitter Google+ YouTube
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Zarządzanie treścią: PROBETA